Meronbloggen

Blogg for deling av lokal/tradisjonell kunnskap og annen kunnskap om kyst, fjorder og andre landskap; fiske og annen naturbruk samt stedsnavn og andre emner i tilknytning til landskap (både sjø og land). Meronbloggen er også åpen for synspunkt om nevnte emner og historier som fortelles folk imellom, presentasjon av folk (brukere av naturressurser og andre) og innlegg om tilhørighet til landskap, steder og samisk kultur. Ta kontakt med Sjøsamisk kompetansesenter dersom du ønsker å bidra (poasta@mearrasapmi.no).

Dorothee Schreiber er forsker pa TriArc prosjektet ved Senter for Samiske Studier, Universitetet i Tromsø. Hun bor i Canada, og jobber med urfolk, tradisjonell kunnskap og ressursforvaltning.

Dorothee Schreiber

Urfolk i Canada søker kontakt med samer i kampen mot lakseoppdrett

First-Nation_against_fish_farming
I forbindelse med seminaret « Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden » som ble arrangert den 16. juni på Sjøsamisk kompetansesenter i samarbeid med UiT – Norges Arktiske Universitet, var påvirkning fra oppdrett på urfolks kultur i Canada et av mange tema. Denne bloggen er basert på presentasjonen som ble holdt av forsker Dorothee Schreiber på TriArc prosjektet ved Senter for samiske studier, som handlet om hvorfor og hvordan urfolk i Canada protesterer mot lakseoppdrett. Oppdrett av atlanterhavslaks er en stor næring i British Columbia, Canadas vestligste provins. Urfolkene på kysten sier at hvis villaksen forsvinner, forsvinner også grunnlaget for deres eksistens som urfolk. De har også tatt kontakt med samer i Norge som kjemper samme kamp som dem , for å nå fram i ...
Fortsett lesing
Nøkkelord:
2541 treff
0 kommentarer

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen

Vi har 192 gjester og ingen medlemmer på besøk.