Meron er tilgjengelig for formidling av stedsnavn, lokal/tradisjonell kunnskap og kulturminner fra samiske og andre områder, både for enkeltpersoner, institusjoner og andre kunnskapsmiljø, for eksempel lokale ressursgrupper. Pr. nå har Meron én lokal ressursgruppe registrert som bruker. 

Mearrasámi árbediehtu - sjøsamisk kulturkunnskap

Vi har 215 gjester og ingen medlemmer på besøk.