Ord og uttrykk ved sjøen

rivdnji

I denne seksjonen presenteres samisk terminologi knyttet til sjø og sjølandskap.

Ordsamlingen er inndelt i tema; se lenker i blått nedenfor. Noen ord finnes i flere tema. For noen ord henvises det til kilder og forkortelser. 

Ordbanken er pr. i dag i hovedsak basert på innsamling i Porsanger. Det er også gjort intervju i Revsbotn, i prosjektet sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken ord og uttrykk fra en ordsamling som Sjøsamisk kompetansesenter fått i gave.

 

 

 

Vi har 43 gjester og ingen medlemmer på besøk.