Stedsnavn i Tana og Laksefjord 

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Tana og Laksefjord. Áttánvuotna2

Emner: Stedsnavna er inndelt i emner, ut fra språklig betydning og/eller bruk av stedet. Emnene framkommer i blå tekst nedenfor.

Symboler og kart: For hvert emne er det laget et symbol, som brukes ved registrering av navnet på kart. Navn laget av terrengord (for eksempel 'Neset') merkes med symbol for landskap. Hvert navn kan merkes med flere symboler. Oversikt over symboler ligger under kartet. Tallet på hvert kulepunkt på kartet viser til antall registrerte navn i det aktuelle området.

Informasjon og bilde: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilder.


0
Åndelighet
Landskap
Bygd
Dyr og fugler
Jakt og fiske
Kommunesenter
Med
Mennesker
Planter
Samfunn
Sjølandskap

Vi har 107 gjester og ingen medlemmer på besøk.