Báikenamat

Dás čájehat báikenamaid muhtin guovlluin davvin. Lea vuosttažettin sámi báikenamat, muhto maid dáru ja suoma/kveana báikenamat mat leamaš gávdnamis.

Báikenammaláhka

Báikanammaláhka biddjui johtui 1991 gos lea čuovvovaš ulbmilparagrafa:

"Ulbmil dáinna lágain lea váldit vára báikenamaid kulturmuitun, bidjet čállinhámi mii lea praktihkalaš ja dohkálaš, ja váikkuha máhttui ja atnui nammii.

Láhka galgá dáhkidit beroštumi sámi ja kveana báikenamaide našunala lágaid mielde ja internašunala šiehtadusaid ja konvenšuvnnaid mielde.

Loga olles lága das

 

Máŋga ovddeš sámi- ja/dahje kveana- ja suomagielat guovllut leat otne dáruiduhttojuvvon, ja doppe gávdnat vuorjjit sámi, kveana dahje suoma nama. Ovddeš guhkesáigge dáruiduhttinpolitihkka lea dagahan dán, ja maid ealáhuspolitihkka ja dábálaš servvodatrievdamat mat leat dagahan unnit vuođđoealáhusdoalliid ja ássit sámi giliin. Báikenamat mat vel lea báhcán namahuvvon gielain lea dađi stuorát árvvus, muhto maid ođđasat dáru báikenamat leat kulturmuittut ja čujuhusat maid ferte váldit vára.


0
Bivdu
Eallit
Eanadat
Gielddahálddáhus
Gilit
Mearradat
Olbmot
Šattut
Servvodat
Vihtat
Vuoiŋŋalašvuohta

Mis lea 864 guossit ja iioktage miellahttu siidus