Fiskehjeller ved havna i SmrfjordVuonat

Dán sekšuvnnas čájehat báikkálaš ekologálaš máhtu vuonaid birra.

Guovddáš fáddá olu jearahallamin guolásteaddjiid ja eará olbmuid geat ávkkástallet vuona lea ekologálaš rievdamat, mii maid boahtá ovdan min ovdanbuktimin báikkálaš ekologálaš máhtu guollešlájaid ja eará šlájaid birra vuonain.

Sekšuvnnas lea dán rádjai báikkálaš ekologálaš máhttu dušše Leavdnjavuonas. Geahča fáttáid/kategoriaid vuollelis siidus.

 


LØK om fjorder - eksempel på innhold


Lokal økologisk kunnskap (LØK) om en fjord kan være kunnskap om

1) Kategorier for klassifisering av fjordens arter (fiskearter, krabber, sel osv.)
2) Arter og artenes tilholdssteder, vandringer, atferd og samvirkning med andre arter, samt kunnskap om vær og klima (økosystemkunnskap)
3) Bruken av fjorden i fortid og nåtid (for eksempel fiske i fjorden med ulike redskaper)
4) Forvaltning av fjorden

Kunnskapen er etablert gjennom observasjoner og bruk av fjorden, og er stort sett en form for muntlig kunnskap. Men den er også uttrykt skriftlig blant annet i henvendelser fra lokale fiskarlag og andre organisasjoner, og den finnes i skriftlig form i ulike former for intervjumateriale.

Mis lea 807 guossit ja iioktage miellahttu siidus