Meron ovttasta ja gaskkusta máhtu báikenamaid, árbevirolaš mahtu, ja kulturmuittuid birra sámi guovlluin, sihke olbmuid, institušuvnnaid ja eará máhttobirraiin, ovdamearkkadihtiid báikkálaš máhttobirrasiin.

Mis lea 845 guossit ja iioktage miellahttu siidus