Meron lea neahttosiidu mii gaskkusta báikenamaid, báikkálaš/árbevirolaš máhtu eatnamiid ja meara birramapping
, sámi sániid, doahpagiid ja dajaldagaid.  Det er utviklet ved Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud (BWW). I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på lokalt innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie og lokal kunnskap), kulturminneregistreringer i ulike prosjekt ved senteret og forskning på lokal økologisk kunnskap i fjorder (Fávllis-prosjektene). Siden er det kommet til materiale også fra andre områder. 

Meron er tilgjengelig for deling av kunnskap både for sentre og andre institusjoner, andre kunnskapsmiljø og enkeltpersoner. Tilgang til funksjon for deling av kunnskap fås ved registrering i Meron, og man får da opprettet brukernavn og passord. Ta kontakt med administratorer, som også vil gi nødvendig opplæring og veiledning. Man kan også sende tekst og evt. bilder til administratorer, for publisering på nettstedet.

Mer om Meron

Database: I bunnen av nettstedet ligger en søkbar database som kan videreutvikles.

Språk: Nettstedet har muligheter for flere språk, og har idag to innholdsspråk, norsk og nordsamisk. Dessuten er engelsk installert som innholdsspråk, men er foreløpig ikke aktivert. Programmet som brukes, har ulike såkalte språkpakker. Engelsk språkpakke er oversatt til nordsamisk ved Sjøsamisk kompetansesenter, men presentasjoner på nordsamisk er ikke systematisk oppdatert på grunn av ressursmangel.

Mis lea 817 guossit ja iioktage miellahttu siidus