Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, stedsnavn,landskap og kulturminner Til forside og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank). Det er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) i Porsanger, men brukes også av andre, blant annet til presentasjon av stedsnavn.                                                                                                     
Mearrasiida har også lenker til nevnte tema samt informasjon om prosjekter og annet arbeid. 
Meronbloggen: korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.

                                                                                     

  • 1

Fiskegrunnene i Porsangerfjorden (2)

Menneskene langs fjorden har fisket og fangstet i fjorden i tusenvis av år. Man har erfart av naturen og dets Kart fiskegrunner
foranderlighet. Viktig for folk var resursene som de kunne hente fra havet. Det ga også lærdom om at noen steder på fjorden var forskjellig fra andre. Tidevannsstrømmene gikk utrettelig ut og inn av fjorden og førte med seg åte, rundt og over grunnene var livet i vannet ekstra rikt og  fisket var bedre der.

Det er i hovedsak to landskapsbegreper som har med  fiske å gjøre. Det er coagis, grunne i sjøen med dertil detaljerende betegnelser og fávli, de dypere sjøområdene fra land. I tillegg kan man også ta med rávdnji, tidevannsstrøm i sund.

Grunnene er forhøyninger i havbunnen og er i forskjellige dyp og helt opp til nesten havoverflata. Forhøyningene som er høyere enn havoverflata er enten skjær eller holmer. Alle disse forhøyningene forårsaker endringer i tidevannstrømmene. Når sjøen flør og når den avtar har vi tidevannstrømmer og vannet skyves rundt grunnene og holmene og fordi de demmer opp får vi desto sterkere strømmer rundt holmene, og rundt og over grunnene.  Blandt annet dette ser ut til å være positivt for hvor fisk oppholder seg.

Les mer …

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)