Samisk språk og ordbank

I denne delen av kunnskapsbasen presenteres samisk terminologi i tilknytning til fjorder, fisk og andre arter, fiske og båter. De fleste ordene er nedskrevet i Porsanger og Revsbotn-området. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken også ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave

Ordbanken er inndelt i kategorier. For noen ord henvises det til forkortelser og kilder.
Image