Image

Landskap og kulturminner 

Spor etter tidligere tider i landskapet. I Porsanger: Stabbursdalen, Ytre Porsanger vest, Goarahat-Sandvik utvalgt kulturlandskap (UKL), Klubben, holmer og også kulturminneregistreringer fra flere områder. I tillegg presenteres kulturminner fra Stranda kulturlandskap i Nordkapp kommune. Informasjon er lagt inn på samme kart, som kan åpnes under hvert område/tema.

Områder og tema

This image for Image Layouts addon

Stabbursdalen

Stabbursdalen presenteres gjennom korte beskrivelser av bruk av landskapet og noen stedsnavn. Oversikt over samtlige registrerte stedsnavn i Stabbursdalen finnes på Meron sin seksjon for stedsnavn. 

Se kart
This image for Image Layouts addon

Goarahat-Sandvikhalvøya UKL

Goarahat-Sandvikhalvøya er med i den nasjonale satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Mearrasiida har foretatt kulturminneregistrering i området fra Kolvik til Sandvik før UKL-området ble opprettet. Her deles også annen informasjon fra området.

Se kart
This image for Image Layouts addon

Kulturminneregistreringer

Kulturminneregistreringer ved Mearrasiida fra områdene Skáiddejávri, Stabbursdalen og holmer i indre del av Porsangerfjorden. Det er også noen registreringer fra andre områder.
Se kart
This image for Image Layouts addon

Ytre Porsanger vest

Ytre Porsanger vest består i denne sammenheng av bygdene Kistrand, Olderfjord og Smørfjord (ofte kalt KOS som en samlebenevnelse), med tilgrensende områder.
Se kart
This image for Image Layouts addon

Holmer

Kulturminneregistreringer på holmer i Porsangerfjorden. 

Om bruk av holmer og spor etter brukSe kart
This image for Image Layouts addon

Stranda kulturlandskap

Foreningen Mearrasámi árbediehtu har gjennomført et prosjekt for synliggjøring av Stranda i Nordkapp kommune som kulturlandskap.
Se kart
This image for Image Layouts addon

Klubben

Stedsnavn og kulturminner på Klubben i Billefjord.
Se kart