Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Image

Her presenteres eksempler på lokal/tradisjonell kunnskap om noen fjorder i Finnmark: Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn i Finnmark.

Det er også tatt med utdrag fra en lokalhistorisk beretning fra Rognsund, og fra en rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord.

 

Image
Image
Image

Fjorder

Her presenteres eksempler på lokal/tradisjonell kunnskap om noen fjorder i Finnmark.