Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Image

Her presenteres eksempler på lokal/tradisjonell kunnskap om noen fjorder i Finnmark: Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn i Finnmark. (Lenker nederst på denne sida). 

Det er også tatt med utdrag fra en lokalhistorisk beretning fra Rognsund, og fra en rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord.


Om lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder __

Bestemmelser om bruk av lokal/tradisjonell kunnskap  ___

Mer om lokal/tradisjonell kunnskap __

Image
Image
Image

Fjorder

Lokal/tradisjonell kunnskap om noen fjorder