Landskap og kulturminner i Porsanger

Spor etter tidligere tider i Porsanger-landskapet. Tema: kulturminneregistreringer, Goarahat-Sandvik utvalgt kulturlandskap (UKL), Stabbursdalen., Ytre Porsanger vest, holmer.