Landskap og kulturminner i Porsanger

Spor etter tidligere tider i Porsanger-landskapet. Tema: kulturminneregistreringer, Goarahat-Sandvik utvalgt kulturlandskap (UKL), Stabbursdalen., Ytre Porsanger vest, holmer. 

 

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)