Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap (UKL)

Goarahat-Sandvikhalvøya er et av 46 områder som er med i satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Fra Landbruksdirektoratets presentasjon av denne satsingen: "Hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv." Direktoratet presenterer hvert av de utvalgte landskapene. Om Goarahat og Sandvikhalvøya. (Om UKL Goarahat-Sandvikhalvøya ved opprettelsen i 2012). Det er utarbeidet forvaltningsplaner for hvert UKL-område. (Lenke til forvaltningsplan 2014-2018 og informasjon om oppdatering, se Porsanger kommune om UKL). 

Landskapet er et gammelt sjøsamisk kulturlandskap, og kulturminner i områder forteller om lang bosetning og kontinuerlig bruk av landskapet. Denne kontinuerlige bruken har etablert en økologisk balanse som er med på å ta vare på spesielle planter. Kontinuitetet har også tatt vare på stedsnavn fra gammel tid, ja kanskje fra tiden da andre språk ble snakket. Landskapet strekker seg ut i sjøen, på holmene som tidligere var en viktig del av jordbrukslandskapet. Det har også fortellinger, hendelser og sagn. 

Om Mearrasiidas kulturminneregistrering i området fra Kolvik til Sandvik, før UKL-området ble opprettet: Det ble i alt registrert 58 enkeltminner fordelt på 26 lokaliteter. Det må bemerkes at yngre steinaldertufter bare er opptalt og registrert som enkelt kulturminnefelt. Det er funnet 54 gressbakkentufter og 10 gropbakkengen-tufter, samt en mulig tidlig metalltid tuft. Slik sett blir det virkelige antall registrerte enkeltminner i dette området 122.

På dette nettstedet presenteres Mearrasiidas prosjektarbeid for Goarahat og Sandvikhalvøya UKL. Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart. Vi viser også til presentasjon av fiske og annen bruk av Porsangerfjorden og av stedsnavn i Porsanger