Det er tatt med krigsminner også like utenfor UKL-området. (Ved Mearrasiida er det arbeidet med krigsminner også i et prosjekt om tvangsevakueringa i 1944-45:evakueringsminner.no)