Kulturminneregistreringer

Kulturminneregistreringer fra områdene Skáiddejávri, Stabbursdalen og holmer i indre del av Porsangerfjorden. Øvrige registreringer i Porsanger er publisert områdevis: Goarahat og Sandvikhalvøya UKL og Ytre Porsanger vest, og også i en egen kategori for Stabbursdalen. 

Registringer av kulturminner presenteres med forskjellige temaer. Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart. 

Kart - Landskap og kulturminner - Kulturminneregistreringer

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)