Forsoningen

Norsk: Forsoningen
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

bt i lombola
lombola

Forsoningen er en slåtteplass under gården Badjenjarga (Øvrenes) på Stabbursnes. Allerede ved utmål i 1862 var plassen i bruk som slåtteplass tilhørende gården. De mange gammetuftene vitner om at plassen har vært i bruk lenge. Hele området er lavtliggende og flommes over hver vår. Stedet var hovedstasjon ved aktiviteter og gjøremål i Lombola, laksefiske og utmarksslått, og der er en liten hytte som var bygd til formålet. Slåtteplassen var i bruk til 1960 tallet. Slåtten foregikk med ljå, men de siste årene den var i bruk ble det fraktet en tohjulstraktor til slåtteplassen når slåtta skulle gjøres. Traktoren ble satt i elvebåten og fraktet til plassen. Høyet ble hesjet i hesjer og når det var tørt ble det fraktet til stauren og lagret der inntil den ble hentet ned til gården om vinteren. En annen måte var å legge nyslått høy i sáŋká, staur som hadde langsgående streng eller staur som sikret lufting i høystauren, slik at det nyslåtte høyet tørket.

En annen viktig aktivitet var garnfiske etter laks. Opprinnelig ble hele Lombola fisket, og det vart de bosatte i Stabbursnes som fisket, de som også hadde slåtteplasser i Lombola. De hadde et fellesskap av rettighetshavere som fisket på egne eiendommer, men også på fellesområdene, eller hvis naboen ikke fiske på sin plass, kunne den også fiskes på.

Andre slåtter i nærheten som tilhørte gården var Jogabea, Muotki og og Hávgasadji. Jogabeana ble senere skilt ut fra gården.

Kart:
Lokalisert i: Utmarksslåtter