Ytre Porsanger vest

Ytre Porsanger vest består i denne sammenheng av bygdene Kistrand, Olderfjord og Smørfjord (ofte kalt KOS som en samlebenevnelse), med tilgrensende områder.