Ytre Porsanger vest

Ytre Porsanger vest består i denne sammenheng av bygdene Kistrand, Olderfjord og Smørfjord (ofte kalt KOS som en samlebenevnelse), med tilgrensende områder.

Kart - Landskap og kulturminner - Ytre Porsanger vest

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)