Under denne kategorien har vi forskjellige kategorier boplasser. Her finner du de faste helårlige boplassene, steinalderboplasser, gammer brukt ved jakt, fiske og annen utmarksbruk og andre sesongboplasser og teltboplasser knyttet til ressursutnytting.