Gammetuft K10

Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

150 m NNØ for K9, 15 m V for vannkanten av en bukt i Badje Luoppal ligger

K10 Gammetuft, rektangulær, 5X4 m, orientert Ø/V. Markeres med en 1 m bred og 0,3 m høg voll i ytterkanten. Nedsenkning i N-vollen viser inngangspartiet. I SV-hjørnet står en vedkomfyr. Tufta er bevokst med lyng og mose, samt noen store bjørketrær. Tufta har vært evakueringsgamme.

Terrengbeskrivelse: Smalt svakt skrånende strandparti, bevogst med blandingsskog av bjørk og selje, og med lyng og gress som undervegetasjon.

"""

Kart:
Lokalisert i: Gammer