Teltboplass K31

Norsk: Teltboplass
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

180 m V for K30 på en flate med glissent furu og småbjørk ligger

K31 Teltboplass, synliggjøres av et kvadratisk ildsted 0,9X0,9 m. Ildstedet er sterkt overgrodd med torv, samt at det har vokst en 20 cm tykk furu på ildstedet, men som sansynligvis på vinterføre er hugd ned, da det står igjen en 0,8 m høg stubb. Teltboplassen må etter dette være ganske gammelt.

Terrengbeskrivelse: Flate med glissent furu og småbjørk og med lyng som undervegetasjon.

"""

Kart:
Lokalisert i: Eldre boplasser