Teltboplass K30

Norsk: Teltboplass
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

K30 Teltboplass, synliggjøres av et ovalt ildsted, 0,9X0,7 m, orientert N/S. Ildstedet er bevokst med lyng og mose. Steinene er relativt langt nede i bakken, men er likevel godt synlige.

Tradisjon informantopplysning: Dette stedet hører til et større område i Stabbursdalen som var et møtested mellom reindrifsamer og sjøsamer for for gjensidig bytting av varer og tjenester.

Beliggenhet: Ligger S i Dáŋgodievvá på en Ø/V-gående, Ø-hellende rygg i dens Ø ende og 10 m N for Dilljajávriveien.

Terrengbeskrivelse: Ø/V-gående, Ø-hellende rygg med glissent skog av furu og bjørk.

"""

Kart:
Lokalisert i: Eldre boplasser