Teltboplass K24

Norsk: Teltboplass
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

200 m Ø for Kirkogárdderohtu på nordre kjøresporet av den gamle skogsbilveien ligger K24 Teltboplass, som synliggjøres av et ovalt ildsted, 0,8X0,6 m, orientert N/S-retning. Kun S delen av ildstedet vises på grunn av at jordmonnet der er errodert bort av bilkjøring og er derfor godt markert i omgivelsene og lett synlig for et vant øye. Teltboplassen synes å være meget gammel.

Terrengbeskrivelse: Flat lyngmo med glissen småbjørk.

"""

Kart:
Lokalisert i: Eldre boplasser