Kategorien viser gammer som det er spor etter i landskapet og så opplysning om bruken så langt vi har kunnskap om det.