Gammetuft K36

Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

25 m SØ for K34 med skjærereir 5 m i NØ ligger

K36 gammetuft, rund med diameter 4,5 m. I ytterkanten en 1 m bred og 0,1-0,2 m høg voll. Tufts er bevokst med lyngt og mose. Synes å være meget gammelt.

Terreng: Som K35, men lyng og mose som undervegetasjon.

Kart:
Lokalisert i: Gammer