Gammetuft K35

Tekst:

1 m SØ for K 34 ligger

K35 Gammetuft, rund, diameter 6 m, med svak, 0,1 m høg og 1,5 m bred, voll i den ytre omkrets. Tufta er meget gammelt.

Terreng: Som K34

Kart:
Lokalisert i: Gammer