Gammetuft K33

Norsk: Gammetuft
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

K33 Gammetuft, kvadratisk 5X5 m, med kraftig, 1m høg og 1m bred, voll i ytterkanten. Døråpning i N. Tufta er gressbevokst. Her må gammen ha stått frem til siste verdenskrig.

Tradisjon informantopplysning: Hele holmen har tidligere vært slåtteplass. Øvre Lompola, som Lompola ellers, har vært laksefiskeplass og er det fremdeles, men nå foregår det med andre fiskeredskap enn tidligere. Holmens vestre del har tidligere tilhørt valdakfolket i det Hans Persen overtok eiendommen av Sivert Johnsen, som i 1854 hadde fått amtskjøte på hele øya. Den østre delen av øya overtok Elias Andersen Stabbursnes.

Belliggenhet: På Badjeloappalsuolu, på dens nordbredd, 10 m fra vannkanten. 10 m i S er det bygd en moderne gapahuk av maskinpløyd tømmer.

Terrengbeskrivelse: Frodig gressbevokst holme med tett blandingskog av for det meste bjørk og selje.

4 m NNØ for K 33 ligger

K34 Gammetuft, kvadratisk, 4X4 m, voll, 0,5 m høg og 1 m bred i ytterkanten. Markert 1,5X1,5 m vid og 0,7 m dyp grop i midten. Store bjørketrær vokser tett i tett på tufta. Tufta er eldre enn K33.

Terreng: Som K34

 

1 m SØ for K 34 ligger

K35 Gammetuft, rund, diameter 6 m, med svak, 0,1 m høg og 1,5 m bred, voll i den ytre omkrets. Tufta er meget gammelt.

Terreng: Som K34

 

25 m SØ for K34 med skjærereir 5 m i NØ ligger

K36 gammetuft, rund med diameter 4,5 m. I ytterkanten en 1 m bred og 0,1-0,2 m høg voll. Tufts er bevokst med lyngt og mose. Synes å være meget gamelt.

Terreng: Som K35, men lyng og mose som undervegetasjon.

 

"""

Kart:
Lokalisert i: Gammer