Gammetuft K2

Norsk: Gammetuft K2
Geografisk område:
  • Porsanger
Tekst:

20 m NØ for K1 og 5 m NV for hytte ligger

K2 Gammetuft, rund, diameter 4m. Tufta markeres med en 1 m bred og 0,2 m høg voll i omkretsen. Nedsenkning i S-vollen viser inngangspartiet. Tufta er gressbevokst, men gresset er nå slådd slik at tufta er meget godt synlig. Her er et ovalt ildsted i midten av tufta. Ildstedet i seg selv har nylig vært i bruk. Denne runde gammetufta er eldre enn den rektangulære, K1, men tilhører den samme Hánssut slekta som i K1.

Terrengbeskrivelse: Ditto K1.

"""

Kart:
Lokalisert i: Gammer