I mange omåder er utmarksslåttene en del av det gamle bruksmønsteret. Selv om bruken av slåttene har opphørt er de fortsatt en del av lokalbefolkningens landskap som det er knyttet historie til. Og bruken av slåtteplasser i utmarka har stor variasjon, og stedlige forhold var bestemmende for plassenes viktighet.