Fiske og annen bruk av Porsangerfjorden

Kilder: 
- Presentasjon av historisk bruk bygger særlig på Hartvig Birkelys artikkel om sjøsamenes næring og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden. Artikkelen er publisert i boka "den gang var det jo rikelig med fisk", med artikler fra Fávllis-prosjektet og utgitt av Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) i 2011, med støtte fra Sametinget. Se også Birkelys artikkel Fjordsamisk husholdsøkonomi – med eksempel Lásse Piera, Ráigeája.        

- Diverse intervju i Fávllis-prosjektet, og andre tidligere og nyere intervju i Porsanger. 

- En beretning om livsformer ved Porsangerfjorden i første halvdel av 1900-tallet: Vi levde som himmelens fugler.