Sjøfugler - Tana 

EE: Har man observert endringer i fuglebergene og antall sjøfugl i Tanafjorden?

TP: Ja, i fuglefjellet ute ved Tanahorn er det nedgang, og det samme gjelder fuglefjellet utenfor Gulgo, ved Sieidaluokta/Seibukta. På Tjeldnes er det et fuglefjell som nå er helt forlatt. Men i fuglefjellet her inne på Vestertana har det vært en dramatisk økning de siste årene. Jeg mener at det også har vært en økning av hekkende fugl i år; det er gjort klart nye tomter som ikke har vært i bruk før. 

(Fra intervju med Terje Pedersen i Deanudat/Vestertana 2009, Einar Eythórsson)