Klimafjorandringer

Terje Pedersen i samtale med Einar Eythorsson, 2009:

EE: Hvordan påvirker klimaendringen isforholdene på fjorden?

TP: Det begynte nok for cirka 15 år siden, kanskje litt før. I de senere år har isskavlen i fjæra ikke vært i nærheten av å være sånn som før. Det er nesten ingenting inne på grunnene her lenger, og er det storflo så rek mesteparten bort. Et par storsjøer, så er isen faktisk borttint. Det er kanskje en parallell til det de eldre fortalte om på 1930-tallet. Da var det noen ekstremt milde vintre, med regn og yr og torden, og ekstremt sterk vind. På fjorden kunne det være så mye rokk at du ikke så husene på den andre siden. Det kunne stå på i et par timer, og da hadde du vel en elleve–tolv Beaufort , da uler det godt om ørene. Temperaturen om vinteren går nå sjelden under minus 25 grader. En vinter, jeg tror det var i 1989, var det bare var én kveld den gikk under minus 20 i løpet av vinteren. I normale vintre, sånne som jeg husker, kunne det være minus 25 og klarvær i ukevis."