Ord og uttrykk ved sjøen

Ordbank: I denne delen av kunnskapsbasen presenteres samisk terminologi i tilknytning til fjorder, fisk og andre arter, fiske og båter. De fleste ordene er nedskrevet i Porsanger og Revsbotn-området. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken også ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave

Ordsamlingen er inndelt i tema; se lenker i blått nedenfor. For noen ord henvises det til
forkortelser og kilder. 

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)