Áidni

havert hunn

idni

Áidni (Finnmark i flg.  Qvig. 1904)   s.

En hun-sel av arten riehkku (havert [Halichoerus grypus]), hannen heter deavut. (Noen av kildene (se Qvig. 1904)  identifiser atáidni også kan høre til arten jiegis (Storkobbe [Erignathus barbatus.])

I parringstida og litt med hensyn til kroppsform skiller haverten seg klart fra hverandre i tre bestander. Havhavertene (halichoerus grypus atlanticus) som er å finne langs hele norske kysten, tilhører bestanden som er finnes fra Svalbard og Murmanskkysten til Island og De britiske øyene. Bestanden har økt særlig i Trøndelag og Nordland. En egen bestand er i Bottenvika, nemlig halichoerus grypus balticus.

Havertens størrelse i lengde og vekt er for deavut (fullvoksen hann) henholdsvis 2,13 m og 170-310 kg og for áidni (fullvoksen hunn) 1,83 respektive 140 kg. Fargen til hannen er kraftig mørkflekket, noen ganger svart og hunnen grå med mørkere oversiden og svarte prikker og flekker på undersiden. Ved fødselen er pelsen hvitaktig. Bestanden i Nordøst Atlanteren yngler på land fra september til desember. I Nordvest Atlanteren fødes de på land eller is, mens Bottenvik bestanden ŧngler i pakkis i februar–mars. Dieperioden er 2-2,5 uker.

Føden er laksefisk, dypvannsfisk og bunnfisk (ofte store) og endel virvelløse dyr (Semb-Johansson 1985:125). Den prikkete og flekkete pelsen til haverten, riehkku, ser ut til å ha gitt navnet til selen, i og med at også en flekket ku også er blitt oppkalt det samme. Et år gammel unge av havert heter på samisk luosti og 2-3 år gammel havert blir kalt readdi/readda.

deavot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havert hann idni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havert hunn

luosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett år gammel unge (luosti)

readdi

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)