Skiipa

øy, skjær

 

Skiipa ( i stedsnavn i Porsanger)

I sjøen synes s. å være et mindre skjær som liksom ligger på siden av en størrre øy, 

f eks Mámmalskiipa.

Lokalisert i: Terrengord

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)