Terrengord

seigrunne
marbakke, mæl
fjære
Ør ytterst i fjære
bredd
bøyning, buktning
bukt, vik
sandør
halvøy
navn på en grunne
elvemunning
nes, klubb
leire, dyp, søyle
skjær, holme

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)