Terrengord

dypål
leire
strøm
fjære
utleire, skjær
kyst
gras-li
strandsjø
skjær
steinbanke
sand, sandbanke, grunne
bar, isfri

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)