Ferdsel på sjø

havn
årenød
åre
keipbånd
keip
fylles med vann
lekke (om båt)
bakke (med båt)
baute
lik på seil
komme fra solas retning
pente
sette båt på betøyning
vise seg uklart på overflaten

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)