Sel og andre sjøpattedyr 

Sjøsamene har mange betegnelser på sel. Benevnelsene fordeles etter sorten, alder, kjønn og ellers etter formen og fargen selen har, på lignende måte med reinen. Den store mengden og mangfoldet av seltermer forteller at sjøsamene har drevet lenge med selfangst. Om tradisjonell selfangst og annet vedrørende sel i fjorder, les her  

havert hunn
steinkobbe hunn
klappmyss
liten ringsel
selunge
sammensydd selskinn
stjerten på sel
sove på vannet (om sel)
Olje, tran
Hud av grønlandssel
Grønlandssel
skinn av grønlandssel
havert hann
Med ansiktet til
spekkhogger

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)