Sel og andre sjøpattedyr 

Sjøsamene har mange betegnelser på sel. Benevnelsene fordeles etter sorten, alder, kjønn og ellers etter formen og fargen selen har, på lignende måte med reinen. Den store mengden og mangfoldet av seltermer forteller at sjøsamene har drevet lenge med selfangst. Om tradisjonell selfangst og annet vedrørende sel i fjorder, les her  

klappmyss hann
Ringselunge
bakluffen på sel
framluffen hos sel
ringsel
spenne rygg
sove på magen på vannet (om sel)
Hvithval
Hud av storkobbe
storkobbeskinn
blåsel, storkobbe
svømme under vannskorpen
havertunge
pølse av selkjøtt og spekk

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)