Sel og andre sjøpattedyr 

Sjøsamene har mange betegnelser på sel. Benevnelsene fordeles etter sorten, alder, kjønn og ellers etter formen og fargen selen har, på lignende måte med reinen. Den store mengden og mangfoldet av seltermer forteller at sjøsamene har drevet lenge med selfangst. Om tradisjonell selfangst og annet vedrørende sel i fjorder, les her  

steinkobbe, fullvoksen hann
skinn av steinkobbe
Skinn av en årsgammel selunge
årgammel steinkobbeunge
skytterlunse
arr på en sel
reim (av selskinn)
grønlandssel
nyfødt selunge
selflokk
Skinn av steinkobbeunge
steinkobbeunge

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)