Redskaper og utstyr

mothaker
ausekar
øvertelne
kveitevad
kveiteångel
støttefot i fiskehjell
bordbakke
garnmaske
fjøldubbel
bøtenål
bøte fiskegarn
garnstreng
flyndrepik

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)