Mat

kveiterav
boknafisk
krølle seg
Kamsemage
splitte
pølse av selkjøtt og spekk
råskjæring
skytterlunse

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)