biekka beale boahtit

komme fra vindens retning

 

biekka beale boahtit (Pors.) komme fra vindens retning

"Go njágat riebana, de it galgga biekka beale boahtit." - "Når du sniker på rev, må du ikke komme fra vindens retning."

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)