toppbanneruc

Nettstedet Meron er utviklet ved Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter) i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud. I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på lokalt innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie og lokal kunnskap), kulturminneregistreringer i ulike prosjekt ved senteret og forskning på lokal økologisk kunnskap i fjorder (Fávllis-prosjektene). Siden er det kommet til materiale også fra andre områder. 

Meron er tilgjengelig for deling av kunnskap både for sentre og andre institusjoner, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Ta kontakt med Mearrasiida for innsending av tekst og bilder for publisering på nettstedet. 


Brukere

Pr. januar 2020 har følgende institusjoner og andre lagt inn materiale i Meron.

PORSANGER 
Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter)

TANA 
SEG


EVENSKJÆR
Várdobáiki samisk senter

REPVÅGSTRANDA
Foreningen Mearrasámi árbediehtu

ROGNSUND 
Beretning om bosetningen i Rognsund fra ca 1920-tallet til 1960-tallet 
av Karin Ivanowitz 

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)