Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder, stedsnavn, landskap og kulturminner Til forside
og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank).                                                                                                                                                                

        Mearrasiida har også lenker til nevnte tema samt informasjon om prosjekter og annet arbeid. 
        Meronbloggen: korte tekster fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.

                                                                 

  • 1

mora

 

Før i tiden levde hvalross i vide områder i arktis. Nu for tiden anser man at de lever på fire forsjellige områder , nemlig; nordige Stillehavet, langs kysten av Øst-Canada og Vest Grønnland, Øst Gønnland og Svalbard til Karahavet, samt i Laptehavet utenfor Sibir.

Handyret er størst og kan veie opptil 1700 kg med en lengde på 3,5 m. Begge kjønn har hoggtenner og hos hannen kan de bli bortimot 1 m. Huden er 2-4 cm tykk. Hvalrossen er i stand til å føre bakluffene forover og sammen med forluffene kan den bevege seg fremover på land.

 

Hvalrossen lever i flokk. I tusentall,tet itett, kan den ligge i hvile på land eller på isen. Den yngler annenhvert år, men sjeldnere når den blir eldre. Til føde har den bløtdyr som den graver fra havbunnen, samt andre bunndyr. I tillegg spiser den fisk og noenganger også sel.

Motivet for fangst av hvalross har vært spekket, skinnet og huggtennene (Store norske leksikon).

Foto: Christian Lydersen

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)