Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


mora

 

Før i tiden levde hvalross i vide områder i arktis. Nu for tiden anser man at de lever på fire forsjellige områder , nemlig; nordige Stillehavet, langs kysten av Øst-Canada og Vest Grønnland, Øst Gønnland og Svalbard til Karahavet, samt i Laptehavet utenfor Sibir.

Handyret er størst og kan veie opptil 1700 kg med en lengde på 3,5 m. Begge kjønn har hoggtenner og hos hannen kan de bli bortimot 1 m. Huden er 2-4 cm tykk. Hvalrossen er i stand til å føre bakluffene forover og sammen med forluffene kan den bevege seg fremover på land.

 

Hvalrossen lever i flokk. I tusentall,tet itett, kan den ligge i hvile på land eller på isen. Den yngler annenhvert år, men sjeldnere når den blir eldre. Til føde har den bløtdyr som den graver fra havbunnen, samt andre bunndyr. I tillegg spiser den fisk og noenganger også sel.

Motivet for fangst av hvalross har vært spekket, skinnet og huggtennene (Store norske leksikon).

Foto: Christian Lydersen