Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


Ringselen lever i arktiske og subarktiske farvann. Den yngler blant annet i Hvitehavet, kysten av Norge, Nord-Island, Sør-Grønnland, med isolerte bestander i Bottenviken, Saimasjøen i Finland og Ladoga i Russland. Vanlig at den har tilholdsted ved Svalbard.

Ringselens størrelse, både lengden, vekten og kraniet varierer fra område til område. Men omtrentlig lengde og vekt er 1,2-1,8 og opptil 100 kg. Storvokste ringselformer lever på fast is, mens småvokste holder seg i pakkisen. Man tror at denne forskjellen har sin bakgrunn i ulik dieperiode. De småvokste selene, selv i voksen alder, går i Porsanger under navnet ruovdegahtte (jernringsel). Den må være den samme som Leem, Friis og Qvigstad kaller for ruovdegazza. Qvigstad forklarer at det er en liten art av ringsel. Leem og Qvigstad nevner i tillegg ávskárgubbu og som iflg. Leem ikke er større enn en stor laks og en alen lang. Qvigstad har i tillegg ávskárgahtte som iflg ham er det samme som førstnevnte og forklarer at det en en ung individ av ringsel. Fargen til ringselen er sølvgrå til mørkgrå på undersiden og mørkere rygg. På rygg og sider har den ringformede tegninger. Nyfødte unger har hvit pels.

gahttiavskar-gahtti

Ungene fødes i mars – april i snehuler som er lager over pustehuller i fast is, av og til i pakkis. Dieperipoden  varer i 2,5 mnd i fast is og noe kortere i pakkisen. Ringselen hviler på isen, sjeldnere på land. Føden ved land er polartorsk og bunnlevendekrepsdyr, i åpen sjø planktonkreps og en del fisk (Leem 1767:215, Qvigstad 1904:341, 353, Friis 1887:293, 590, Semb-Johansson 1985:125).

Foto: Christian Lydersen