Sjøsame-bloggen

Blogg for deling av tradisjonell kunnskap og annen kunnskap om kyst, fjorder og andre landskap; fiske og annen naturbruk samt stedsnavn og andre emner i tilknytning til landskap (både sjø og land). Sjøsame-bloggen er også åpen for synspunkt om nevnte emner og historier som fortelles folk imellom, presentasjon av folk (brukere av naturressurser og andre) og innlegg om tilhørighet til landskap, steder og samisk kultur. Ta kontakt med Mearrasiida dersom du ønsker å bidra (poasta@mearrasapmi.no).
Skriftstørrelse: +

Båtkultur på strekningen Viekkir-Kjæs

Fanas-snit_600x

I forbindelse med Samisk språkuke inviterte Samisk språk- og kultursenter i Lakselv båtbygger Hans O. Hansen til å snakke om båt-terminologi. Arrangementet som fant sted på Mearrasiida 23. oktober var godt besøkt, og hadde til og med besøk helt fra østersida av Porsangerfjorden. Fra den sida kunne Sverre Josefsen fortelle: 

Reineier Nilut Piera med sommerbeite i Børselvområdet, fortalte at de bygde båt i karasjok hver vinter. Det var båt gjort for sjø. Båten ble frakta med vårflyttingen over vidda. Så fiska reindriftsfolket, og de solgte fisken til pomorskutene som lå ved Vassá (Reinøya). Så solgte de båten lokalt, før de reiste tilbake på høsten. Og neste vinter bygde de en ny båt som de tok ned til fjorden, fisket og solgte båten før høstflytting.

Suhkkat – å ro
Vuohppat – ro med ansiktet fremover
Njarlut – ro veldig rolig
Njaldestit – ro plutselig veldig fort

Nedskrevet av Hans Oliver Hansen. 

På bildet, som er lånt fra fra Facebook-sida "gamle Karasjokbilder": Nilut Piera 
Fotograf: Knut Kraft

Nilut Piera 500x

Sullot fállet midjiide valljodagaid - holmene tilb...
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Besøkende
torsdag 05. desember 2019

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen

Vi har 245 gjester og ingen medlemmer på besøk.