Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


unna skalzutVi har igang et samarbeid med Lakselv skole hvor samiskelevene får tilbud om å delta i et sjøsamisk språkmiljø hvor fjorden og fjordkulturen blir sentral i språkopplæringen.

Mål for prosjektet:

Deltakelse i ulike samisk språklige arenaer som eksempel besøke en sjøsamisk bygd.skuvlamanat

For samiske elever i Lakselv er det viktig og har behov for å ha andre språklige arenaer. De fleste elever opplever ikke samisk som levende språk i sin hverdag på skolen.

- Å bevare og utvikle den sjøsamisk språk og kultur.

- Å motivere og gi positive opplevelse til en dypere forståelse om sjøsamisk identitet og kultur.

- Å beherske et bredt ordforråd og uttrykke seg muntlig gjennom aktiviteter i naturen i ulike sammenheng.

- Å gi mulighet til å utvikle og styrke språkferdigheter i nærmiljøet i sitt eget lokalsamfunnet.

Gjennom prosjektet har vi tenkt å utvikle, motivere, videreføre og bevare elevens sjøsamisk språk- og kulturbakgrunn på en best måte. Da er det viktig at elevene kan bruke forskjellige språkarenaer utenom skolen.

- Å bruke sjøsamisk lokalsamfunnet som læringsarena hvor det kan trekkes inn lokalkunnskap og eldre generasjon.

- Å fremme den sjøsamiske kultur og språk, formidle tradisjonell kunnskap og bli kjent med tradisjonell bruk av naturressursene.

- Reise til sjøsamiskbygd Billefjord, hvor vi kan være i naturen, oppleve, bruke muntlig språk, ta bilder, samle fakta, bli kjent med tradisjoner og fortellinger og ta del i noen tradisjonell bruk av naturen.