Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


forside
Et samiskspråklig hefte om de forskjellige selartene. Materialet er samlet og bearbeidet av Hartvig Birkely, og utgitt av Sjøsamisk kompetansesenter i 2007. 

Heftet forteller om de forskjellige samiske betegnelsene på sel og litt om tidligere jakt og utnyttelse av sel. En del av terminologien er også formidlet i ordbanken på dette nettstedet.